Yêu bản thân là coi sức khoẻ thể xác, tinh thần và cảm xúc của mình là sự ưu tiên.
Self love is making your physical, mental & emotional health a priority.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-23T07:08:41+07:00 , , DanhNgon.Net