Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi.
The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-07T03:13:43+07:00 , , , , DanhNgon.Net