Dí dỏm mang đến sự sáng suốt và lòng khoan dung. Châm biếm mang đến sự thấu hiểu sâu sắc hơn, và ít thân thiện hơn.
Humor brings insight and tolerance. Irony brings a deeper and less friendly understanding.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-27T12:42:23+07:00 , , DanhNgon.Net