Từ khóa: Chủ nhật

Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.
If God hadn’t rested on Sunday, He would have had time to finish the world.

Với tôi, chủ nhật nghĩa là ở nhà với gia đình và không có kế hoạch gì hết.
Sunday, for me, is all about being home with the family with no plans.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luôn luôn có điều gì đó mới mẻ để học và cảm nhận vào mỗi ngày Chủ nhật.
There is always something new to learn and feel each Sunday.

Tác giả:
Từ khóa:

Chủ nhật lau đi gỉ sét của cả một tuần.
Sunday clears away the rust of the whole week.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng để Chủ nhật cướp mất khỏi bạn. Nếu tâm hồn bạn không còn ngày Chủ nhật, nó sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi.
Do not let Sunday be taken from you If your soul has no Sunday, it becomes an orphan.

Tác giả:
Từ khóa:

Chủ nhật là cái móc gài nối kết cả tuần lại.
Sunday is the golden clasp that binds together the volume of the week.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngày Chủ nhật được sử dụng tốt sẽ kéo theo cả tuần hài lòng.
A Sunday well-spent brings a week of content.

Tác giả:
Từ khóa: