Tác giả: Richard Bach

Can miles truly separate you from friends… If you want to be with someone you love, aren’t you already there?

Tác giả:

Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you’re alive, it isn’t.

Tác giả:

Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.
Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Mỗi món quà từ bạn bè là một điều ước cho hạnh phúc của bạn.
Every gift from a friend is a wish for your happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Every gift from a friend is a wish for your happiness.

Tác giả: