Tác giả: Brigitte Bardot

Thà không chung thủy còn hơn chung thủy mà không muốn thế.
It is better to be unfaithful than to be faithful without wanting to be.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta sẽ mãi mãi luôn tìm ra điều sai ở bạn.
People are forever finding something wrong with you.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi tôi yêu, tôi yêu mà không đếm. Tôi trao hết bản thân mình. Và mỗi lần, đó đều là tình yêu lớn của cuộc đời tôi.
When I love, I do it without counting. I give myself entirely. And each time, it is the grand love of my life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi hiểu ra rằng những thứ quan trọng nhất là sự dịu dàng và lòng tốt. Tôi không thể sống thiếu chúng.
I have understood that the most important things are tenderness and kindness. I can’t do without them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một bức ảnh có thể là một khoảng khắc cuộc đời ghi nhận lại vĩnh viễn, khoảng khắc sẽ không ngừng quay nhìn lại bạn.
A photograph can be an instant of life captured for eternity that will never cease looking back at you.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời trang có thể không phải là vũ khí của người phụ nữ, nhưng ít nhất nó cho nàng đạn dược.
Fashion may not be a weapon of the woman but at least it gives her the ammunition.

Tác giả:
Từ khóa: ,