Tác giả: Benjamin Disraeli

Mọi người sinh ra để yêu… Đó là nguyên lý và cứu cánh duy nhất của cuộc sinh tồn.

Tác giả:

Action may not always bring happiness; but there is no happiness without action.

Tác giả:

Cảm giác tồn tại là niềm hạnh phúc vô bờ.
The sense of existence is the greatest happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đối với người mẹ, đứa con là tất cả. Nhưng đối với đứa con, người mẹ hay người cha là một mắt xích trong cuộc đời của nó.

Tác giả:

Diligence is the mother of good fortune.

Tác giả:

Đừng bao giờ phàn nàn và đừng bao giờ giải thích.
Never complain and never explain.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Never complain and never explain.

Tác giả: