Thực ra mọi người đều như nhau cả, coi thường tình bạn, đến khi thất vọng mới cảm thấy tình bạn quan trọng thế nào.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:04+07:00 DanhNgon.Net