Tác giả: Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ

Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm chi tiêu.

Người ta làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt và hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm.