Luôn luôn có sự bình yên nhất định trong việc làm bản thân mình, con người chân chính của mình.
There is always a certain peace in being what one is, in being that completely.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T03:48:26+07:00 , , , DanhNgon.Net