Tác giả: Ugo Betti

Chúng ta ai cũng điên rồ. Nếu không phải vì rằng mỗi người giữa chúng ta đều hơi bất bình thường, sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong việc cho mỗi người một tên gọi khác nhau.
All of us are mad. If it weren’t for the fact every one of us is slightly abnormal, there wouldn’t be any point in giving each person a separate name.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Luôn luôn có sự bình yên nhất định trong việc làm bản thân mình, con người chân chính của mình.
There is always a certain peace in being what one is, in being that completely.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,