Con người ngay từ khi sinh ra đã cô độc. Chết đi cũng trong cô độc. Dù có cố lẩn tránh nỗi cô đơn, nó vẫn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-04T04:09:00+07:00 , , DanhNgon.Net