Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc.
Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-09T14:20:46+07:00 , , DanhNgon.Net