Một chú mèo sẽ giữ trạng thái cuộn mình lơ mơ trên chân bạn cho tới khi bạn gần như đứng thẳng. Cho tới phút cuối cùng, nó vẫn chờ đợi bạn sẽ nghe theo lương tâm mình và ngồi lại xuống.
A cat can maintain a position of curled up somnolence on your knee until you are nearly upright. To the last minute she hopes your conscience will get the better of you and you will settle down again.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-02T21:30:18+07:00 DanhNgon.Net