Tình yêu là thứ đam mê tồi tệ nhất, và cũng hào phóng nhất; nó là đam mê duy nhất mang trong những giấc mơ của nó niềm hạnh phúc của một người khác.
Love is the most terrible, and also the most generous of the passions; it is the only one which includes in its dreams the happiness of someone else.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-23T05:32:19+07:00 , , DanhNgon.Net