Sắc đẹp không phải là vẻ bề ngoài. Nó là ánh sáng chiếu rọi từ bên trong.
True beauty is not what you look like. It’s the light that shines from within.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-13T19:13:37+07:00 , , DanhNgon.Net