Không gì cô đơn hơn con mèo đã từng được yêu thương, ít nhất trong một khoảng thời gian, rồi bị bỏ lại ở bên đường.
There is nothing lonelier than a cat who has been loved, at least for a while, and then abandoned on the side of the road.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-05T15:50:12+07:00 , DanhNgon.Net