Sự đơn độc và cô lập là những thứ đau đớn vượt qua sức chịu đựng của con người.
Solitude, isolation, are painful things and beyond human endurance.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-22T12:27:48+07:00 , DanhNgon.Net