Tôi tin rằng món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho gia đình mình và thế giới là chính mình khỏe khoắn.
I believe that the greatest gift you can give your family and the world is a healthy you.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-16T07:17:57+07:00 , DanhNgon.Net