Hãy nhận quà với tiếng thở dài: phần lớn người ta tặng để được đáp trả.
Take gifts with a sigh: most men give to be paid.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-22T13:07:29+07:00 , DanhNgon.Net