Tài năng phát triển trong cô độc, tính cách phát triển giữa dòng đời.
Talent develops in solitude, character develops in the stream of life.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-07T19:15:14+07:00 , , , DanhNgon.Net