Kẻ giàu muốn rượu ngon, kẻ nghèo muốn nhiều rượu.
The rich want good wine, the poor, plenty of wine.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-02T02:36:31+07:00 , , DanhNgon.Net