Cơ thể yếu đuối khiến tinh thần trở nên yếu ớt.
A feeble body weakens the mind.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-25T19:29:03+07:00 , , DanhNgon.Net