Nước mắt là thứ tuy có thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng không ai có thể nhìn thấy quá trình nội tâm dẫn đến nó cả.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-31T19:42:57+07:00 , DanhNgon.Net