Từ khóa: Mâu thuẫn

Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.
诚实的面对你内心的矛盾和污点,不要欺骗你自己。

Người thích bạn, cần bạn của hiện tại.
Người yêu bạn, cần bạn của tương lai.
Tình yêu chân chính không phải vừa gặp đã yêu, mà là lâu ngày sinh tình.
Duyên phận chân chính, không phải sự sắp xếp của ông trời, mà là sự chủ động của bạn.
Sự quan tâm chân chính, không phải bạn cho đó là tốt thì bắt người đó thay đổi theo, mà bạn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của người đó.
Mâu thuẫn chân chính, không phải người đó không hiểu bạn, mà là bạn không thể bao dung người đó.

Tôi không thích khi người ta tự mâu thuẫn chính mình và đặt ra những chuẩn mực kép.
I dislike when people contradict themselves & have double standards.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúa luôn là cái cống ngầm mà mọi mâu thuẫn đều chảy vào đó.
God is, as it were, the sewer into which all contradictions flow.

Tác giả:
Từ khóa: ,