Tác giả: Jim Ryun

Động lực là điều khiến bạn bắt đầu. Thói quen là điều giữ bạn đi tiếp.
Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,