Tác giả: Bob Edwards

Đừng bao giờ cường điệu khuyết điểm của mình, bạn bè sẽ làm điều đó cho bạn.
Never exaggerate your faults, your friends will attend to that.