Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/05/bac-ho2.jpg vi 2014-05-08T12:28:17+07:00 , , , , , , , DanhNgon.Net