Người ta có thể cố tìm cách thay đổi diện mạo, thái độ, che đậy suy nghĩ, nhưng cái thần của đôi mắt và cái khí chất của con người là thứ không cách nào giả mạo được.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:55+07:00 DanhNgon.Net