Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn?

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:33+07:00 DanhNgon.Net