Nếu biết bài hát nào nghe vào sẽ buồn thương, thì có thể không nghe nữa. Vậy nếu như biết rõ yêu một người sẽ rất đau lòng, có thể khiến bản thân mình không yêu nữa được không?

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:31+07:00 DanhNgon.Net