Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạt được, duy chỉ có tình cảm là không thể miễn cưỡng.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:30+07:00 DanhNgon.Net