Để trưởng thành bạn cần phải đánh đổi bằng nhiều mối quan hệ và đánh mất rất nhiều người-gọi-là-bạn

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/05/men.png vi 2015-06-26T17:38:27+07:00 , , DanhNgon.Net