Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-02T07:24:17+07:00 DanhNgon.Net