Tác giả: Saint Exupery

Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình. Điều cốt yếu thì mắt chẳng hề thấy.

0
Tác giả:

Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy.

0
Tác giả:

Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng.

0
Tác giả:

Có những giờ phút nghiêm trọng mà đôi mắt lại mù quáng, lúc đó phải tìm kiếm với con tim.

0
Tác giả:

Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng.

0
Tác giả: