Trong lịch sử nhân loại, nếu cắt bỏ những sự tích của những mộng tưởng, ai còn muốn đọc lịch sử khô khan nhạt nhẽo đó nữa? Người mộng tưởng là tiên phong của nhân loại, là người dẫn đường cho chúng ta tiến lên phía trước.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-18T20:16:09+07:00 , , DanhNgon.Net