Danh ngôn 3748

Tác giả:

To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó đúng là tình bạn thực sự.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-05T14:19:10+07:00 , DanhNgon.Net