Tình yêu là đôi cánh mà Thượng đế ban cho tâm hồn để bay lên cao tới người.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-14T05:06:34+07:00 DanhNgon.Net