Tác giả: Mikenlangelo

Tình yêu là đôi cánh mà Thượng đế ban cho tâm hồn để bay lên cao tới người.

0
Tác giả: