Một người có mỹ cảm thuần khiết có thể thưởng thức tự nhiên một cách vui vẻ, không hề tìm thấy khuyết điểm trong vẻ đẹp tự nhiên.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-01T05:55:15+07:00 , DanhNgon.Net