Tác giả: Chernyshevsky (Nga)

Một người có mỹ cảm thuần khiết có thể thưởng thức tự nhiên một cách vui vẻ, không hề tìm thấy khuyết điểm trong vẻ đẹp tự nhiên.

0
Tác giả:

Hoạt động của con người nếu không có sự cổ vũ của lý tưởng thì sẽ biến thành trống rỗng và nhỏ bé.

0
Tác giả: