Chân lý dù hỗn tạp trong một đống lời nói hoang đường cũng sẽ lộ ra, giống như dầu nổi trên mặt nước.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-30T00:18:59+07:00 , , , , , DanhNgon.Net