Có tình bạn là có được chiếc chìa khoá mở vào tâm hồn người khác.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-10T20:03:06+07:00 DanhNgon.Net