Tác giả: Edgar Goodsfed

Có tình bạn là có được chiếc chìa khoá mở vào tâm hồn người khác.

Tác giả: