Tầm nhìn mà không được thực thi thì chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.
Vision without execution is daydreaming.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-06T15:40:20+07:00 DanhNgon.Net