Điều quan trọng đối với một người phụ nữ, thậm chí quan trọng hơn cả sắc đẹp hay trí thông minh, là biết làm người khác thấy thú vị.
What is really important for a woman, you know, even more than being beautiful or intelligent, is to be entertaining.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-18T09:53:44+07:00 , DanhNgon.Net