Nếu không thể ở bên nhau thì đừng tạo ra bất cứ tín hiệu nào cho đối phương thêm hy vọng. Đây là điều dịu dàng nhất mà bạn dành cho đối phương.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-24T05:39:43+07:00 , , DanhNgon.Net