Hãy yêu mến những người đi tìm sự thật, nhưng hãy thận trọng với những người đã tìm thấy nó.
Cherish those who seek the truth but beware of those who find it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-07T11:41:06+07:00 , DanhNgon.Net