Chúng ta luôn luôn không thỏa mản. Ăn trái ngọt ta nhớ vị chua. Ăn trái chua ta nhớ vị ngọt.
We are always dissatisfied. In a sweet fruit. We miss the sour; in a sour fruit. We miss the sweet.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-16T20:54:47+07:00 DanhNgon.Net