Một thói quen tốt là chân thành tự hỏi: “Tại sao ta sinh ra?”. Sáng, trưa, chiều, tối, hãy tự hỏi mình câu hỏi đó… hỏi mỗi ngày.
A good practice is to ask yourself very sincerely, “Why was I born?” Ask yourself this question in the morning, in the after-noon, and at night… every day.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-20T20:06:08+07:00 DanhNgon.Net